Italy- ”Barnslig” konst

Manifestation can only be truly effective when it arises out of the being state of consciousness” – Eckhart Tolle

Jag har ibland haft nöjet att teckna och måla tillsammans med barn och har uppmärksammat att under de tidigaste åren, i princip före skolåldern, var deras skapelser fantastiskt fria utan hämningar, begränsningar eller regler. Motiven på papperen tog form och färg i ett kort ögonblick och spontaniteten gav bilderna liv. Naturliga fenomen som visat sig bara existera i barnens tidigaste år.

Camilla 4 år

Sedan sker en förändring där friheten ger vika för ett behov av realism. Barnen börjar tvivla på den spontana känslan, ser brister i deras tidigare skapelser och en önskan att efterlikna verkligheten växer. Denna förändring tycks framförallt ske efter skolstarten. 

 

Camilla 9 år

Många konstnärer har talat sig varma för barnens fördomsfria skapande som något man, som vuxen och arbetande konstnär, borde sträva efter att ”återuppliva”. Ett frigörande från vuxenlivets realism till en naiv syn på livet. (Naif -Latin nātīvus – naturlig, medfödd).

 

”Lidelsefullt landskap”, 55×46 cm, akryl på duk. R.Ekström 

Inom konsten skulle detta kunna betyda att ett maximalt skapande blir möjligt när det växer fram från det inre djupet av människan, till skillnad från en genomgående ren intellektuell process. Det handlar alltså om att förlita sig på intuitionen, det som vi alla bär med oss men få förlitar sig på.
 

”Former i varande”, 60×50 cm, akryl på duk. R. Ekström 

När intuitionen får agera fritt utan hämningar brukar resultaten visa en spontanitet och frihet som inte uppnås med endast intellektet. Hjärnan är en mänsklig dator som är fantastisk på att kalkylera, bedöma och planera men är också bra på att komplicera och skapa problem. Inre slitningar och konflikter blir då resultatet under arbetets gång.

Personligen förstår jag när intuitionen fått jämka på sig för intellektets osympatiska dominans när jag kör fast i arbetet med en tavla. Frustration, irritation och lust att ställa målningen åt sidan tillhör fenomenen.

”Musikalisk idyll”, 60×50 cm, akryl på duk, R. Ekström 

Ett bra medel för att väcka intuitionen är att meditera framför målarduken. Det betyder att stänga tankarna utanför så gott det går och ge den materiella duken liv. 

Den italienske konstnären Antonio Ligabue (1899-1965), känd för sina vilda djurmålningar i naiv stil, hade en personlig metod innan han tog itu med målningarna. Han genomförde en ritual där han utförde djurens beteenden i en slags rollgestaltning. Genom sin inlevelse tog djuren form i hans sinne.

Var och en finner sin egen väg och alla sätt är bra utom de dåliga. Det är till syvende och sist bara resultaten som räknas och det är ju endast frågan om en subjektiv bedömning. Men framförallt är nöjet och tillfredställelsen under skapelseprocessen det absolut viktigaste.

 

Kommande utställning Galleri Kvarnen, Torshälla: 2-3-4/12 2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *