Konst – Kultur

Kollektivutställning i Leonessa

 ”Don’t cry because it’s over, smile because it happened”. -Ludwig Jacobowski   Leonessas ålderdomliga, vackra franceskanerkloster, med sina tjocka murar beklädda med  ockrafärgade sandsten, vilket under sekler huserat de s k fattigmunkarna, vägg i vägg med den imponerande Fransiskuskyrkan, slog i veckan stolt upp sina portar för ett icke religiöst men istället kulturellt syfte. Det …

Mother Earth – Naturen och vi

 Turano lake “The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.” – J.Muir Att vara ett med naturen kanske låter uppstyltat men innehåller mycket sanning.  “Naturens kraft”, smalto: R.Ekström Människan, i sina försök att bedöma sin omgivning, utgår från den mänskliga hjärnans materiella ”fullkomlighet” och enligt den logiken saknas naturligtvis jämförelser i naturen.  “Näcken”, …