30 November — 7 December 2019, Galleri Lindell, Eskilstuna

 ”Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence” – Helen Keller


Nu är utställningen på plats, tavlorna har intagit sina givna positioner på de vita väggarna. Lamporna i taket ger energi och djup åt färgerna som lockas till lekfullt deltagande. Galleridörren står ständigt på glänt och alla är hjärtligt välkomna in i värmen!

 Att närma sig motiven och smeka dem med nyfikna, sökande blickar och ett varmt sinne, trots vinterns påträngande närvaro utanför gallerifönstret, leder förhoppningsvis till en intressant dialog, påbörjad redan vid det första penseldrag. Men först nu kan dialogen utvecklas till ett fruktsamt utbyte av tankar.

Motiven genomgår förvandlingar från realistiska framtoningar, omformas med surrealistiska intryck och utmynnar till fria linjers formutvecklingar. En gradvis förvandling sker från motiv till motiv.

I denna utställning har jag valt att ledsaga mitt måleri med funderingar, utvecklade under måleriets gång och nedskrivna i korta textrader. Egna reflektioner som tillåter mig att mentalt ”vara närvarande” vid målardukarnas sidor, som en guide, upprymd av kreativitetens passion inför uppgiften. Texter som på så sätt är en integrerad del av tavlorna 

Här nedan exponerar jag fem av de 21 utställda målningarna, ackompanjerade av just dessa personliga reflektioner.

Vill ni se hela utställningen ”RELATIONER” är ni välkomna till Galleri Lindell, Köpmangatan 35 Eskilstuna: 30/11- 7/12 2019. Giuliana och jag är på plats under hela utställningsperioden.

 

Evig vänskap , 80cm X 60 cm

Deras relation kräver inga ord. 

Känslor förmedlas naturligt där inga barriärer skapas. I hundens värld existerar inget hat, endast kärlek. Den iakttager och förnimmer, men dömer aldrig. 

En vänlig röst, en liten smekning leder nästan omedelbart till ett fullständigt förtroende, en vänskap som inte har ett slut. 

De växer samman till ett enda gemensamt varande.

 

Sökande efter ursprung, 60 cm x 50 cm

Två kvinnor nära varandra. De är i lätt beröring, vilket i sig saknar betydelse för de är på upptäcksfärd, var och en, i sitt universum. De söker sitt ursprung, sitt varande. Men kanske detta ursprung, detta varande har en gemensam innebörd. Kanske denna färd i universums ofattbara storhet leder till en gemenskap. Kanske de finner samma varande, samma jag, trots att det är inom dem själva de söker, var och en, på sitt sätt och med sina möjligheter.

 

Moderskap, 50 cm x 40 cm

Den moderliga tryggheten har ingen jämförelse. Barnet och modern växer samman med heliga band. Naturens under smeker förhållandet till fullständighet där två varanden blir ett. Närheten förtydligar förhållandet över intellektets gränser, där endast känslorna regerar.

 

Balansakt, 60 cm x 50 cm

Förankrat på den vita duken möts formerna av liv, harmoniskt sammanfogade i rörelser med strävan efter enighet, men samtidigt en önskan att bryta sig loss. Precis som livets naturliga puls där människan strävar mot syften med motsatta intentioner, i en spännande men osäker  balansakt.

Människa i rörelse, 80 cm x 60 cm

Vår vardag är fylld av rörelsemönster. Det är sällan en människa är stilla. På samma sätt som vår hjärna arbetar utan uppehåll fungerar vår kropp. Alltid någon muskel som är aktiv. Våra rörelser, som mångfaldigas under dagens lopp, representeras här av ett antal bestämda linjer vilka symboliserar en människas rörelsemönster under en tänkt tidsperiod.

30 november – 7 december 2019

Roland Ekström

VERNISSAGE 

Lördag 30 november kl. 10,00 – 17,00 ,

 Söndag  1 december  kl. 10,00 – 17,00

Öppettider: 

Tisdag 3 – Fredag 6 december Kl. 12-18;
Lördag 7 december Kl. 11/14

 OBS! Måndag 2 december stängt

    VÄLKOMNA!

GALLERI LINDELL
Köpmangatan 35   ESKILSTUNA

 

2019 Copyright Roland Ekström

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *