Italy – Symbolism, konsten för konstens egen skull

“Life has a way of testing a person’s will, either by having nothing happen at all or by having everything happen at once.” – Paulo Coelho

Symbolisterna upphöjde konsten till en religion. De ägnade sig åt konsten för konstens egen skull; en tanke som kan härledas till Schiller.[3] (Wikipedia) 

Djur i konsten har i alla tider haft stor betydelse för människan. Grottmålningar och skulpturer från stenåldern och framåt i tiden visar människans nära relation till djurriket. Björnar, hjortar, renar, bufflar och hästar är bara några exempel på djur som har målats med enkla jordfärger, ensamma eller i flock, ofta i samband med riter för att försäkra sig om lycklig jakt. En teori är att under äldre stenåldern var det inte någon klar skillnad mellan bild och verklighet för de paleolitiska människorna. Genom att avbilda ett djur avsåg de att bringa det inom räckhåll. 

Närvaron av djur var även starkt representerat i den antika mytologin. Några av de egyptiska gudarna hade helt eller delvis utseende av djur.  T ex guden Anubis som skyddade de dödas gravar avbildades som en människokropp med en schakals huvud.

 

Mina inre funderingar och tankegångar finner bäst svängrum i min ateljé där tystnaden härskar. Med penseln i min vänstra hand och färgerna upplagda på paletten är jag redo att förverkliga dem i form och färg på den nakna, vita målarduken. Ibland utgör en enkel skiss den första kontakten mellan tanke och den fysiska tillvaron. Lika ofta får inspirationen fritt utrymme när andan så faller på. 

Här nedan presenterar jag tre aktuella målningar där både djur och människa är protagonister.

 

”Symbios” akryl på duk, 70×50 cm. R. Ekström 

Kombinationen av djur och människa förekommande i en och samma figur fascinerar mig och ibland väljer jag därför motiv med människa och djur i fullständig symbios där djuret är lika viktig som människan. De är två liv som är fullständigt sammanvävda med varandra i ett ekosystem som, om det respekteras, garanterar överlevande för dem båda. En strävan mot överlevande och välbefinnande för sig själv och sina avkomlingar.

”Längtan efter frihet”, akryl på duk, 70×50 cm. R. Ekström 

Under människans långa historia har det utvecklats filosofiskt och religiöst tänkande med strävan efter en utväg bort från livets otrygghet, plågor och umbäranden. Ett sökande efter befrielse i en bättre och rättvisare värld där människan kan leva i kärleksfull samklang med sig själv och övriga levnadsformer. Leoparden i målningen symboliserar naturens avgörande roll i människans liv och intager en avvaktande attityd till människans närvaro. Människans stora villfarelse är att lycka och frihet inte kan uppnås här och nu utan måste sökas någon  annanstans i en avlägsen framtid. En ständig flykt från verkligheten.

”Människans bästa vän”, akryl på duk, 80×60 cm. R. Ekström 

Hunden har länge ansetts vara människans bästa vän. Den har visat sig vara intelligent, pålitlig och solidarisk. Relationen mellan en hund och människa kan bli kraftfull och emotionell där människans kärleksfulla agerande belönas med vovvens fullständiga tillgivenhet. Under de senaste åren har en ökad kunskap om hundens inlärningsförmåga, kognitiva egenskaper, sinnesorganens kapacitet och sociala kompetens snabbt öppnat upp nya användningsområden. Det har lett till att samhället i allt större grad har tagit hundens tjänster i anspråk. Hunden och människan har helt enkelt kommit varandra närmare.
Dessa målningar planerar jag ska ingå i en kommande separatutställning på Kvarnen i Torshälla i början av december 2022.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *