Life story – Historien om de två zenmunkarna

”Get out of your head and get into your heart. Think less, feel more”. – Osho

Jag tycker det är underbart med författare som, med hjälp av små historier, gärna illustrerade, beskriver en tanke och på det sättet förtydligar dess budskap. I alla tider har konstnärer med hjälp av bildspråket illustrerat och gjort innebörder förståeliga t o m för analfabeter. Man kan se det i många katolska kyrkor.

Ett litet exempel på detta är denna berättelse, hämtad från orienten, som jag fann i en bok* vilken beskriver hur det mänskliga sinnet ogärna lämnar det förflutna bakom sig:

De två Zenmunkarna Tanzan och Ekido vandrar på en väg som efter ett tag visar sig extremt lerig efter ett skyfall vilket just passerat.

När de närmar sig en by ser de en ung kvinna som försöker gå över vägen men leran är så djup att den skulle förstöra hennes vackra silkeskimono. Tanzan lyfter kvinnan och bär henne över vägen.

Munkarna fortsätter sedan deras vandring under tystnad. Fem timmar senare, när de börjar närma sig deras slutmål, kunde Ekido inte hålla sig längre:

”Varför bar du kvinnan över vägen”? frågar han. ” Det förväntas inte av oss munkar att göra sådana saker”.

”Jag lämnade kvinnan för flera timmar sedan.” svarade Tanzan.” Bär du henne fortfarande med dig”?

Tänk hur livet är om det ständigt levs som exemplet med Ekido, ovillig eller inte kapabel att lämna situationer bakom sig utan istället ackumulerar dem inombords. Det ger en idé om hur livet levs av en stor majoritet av mänskligheten: Ett minne från det förflutna, vilken de fortsätter att bära med sig i deras sinne, som därigenom blir en mental börda, vilken blir tyngre och tyngre med tiden. Människan binder sig därigenom till det förflutna, vilket redan är passerat och inte kan ändras på, istället för att lämna det bakom sig och leva helt i nuet. Marcus Aurelius sade: ”Om du är olycklig över någon yttre händelse så tillhör inte smärtan händelsen i sig utan snarare  din värdering av den; och den kan du påverka när du vill”.

“Truth is not something outside to be discovered, it is something inside to be realized” – Osho

* Exempel hämtat från boken POWER OF NOW- Eckhardt Tolle : https://www.eckharttolle.com/books/

Books about Eastern Philosophy:  https://www.goodreads.com/shelf/show/eastern-philosophy

Klicka på länken nedan om du vill läsa min berättelse om upplevelsen av jordbävningen i Amatrice 2016:

http://www.rolandekstrom.com/html/?page_id=3048&preview=true

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *