Italy – Vad gör Italien så speciellt?

” Past is dead. Future is uncertain; Present is all you have, So eat, drink and live merry.”  ― Albert Einstein

Evert Taube ställde sig frågan en gång om vad det är som gör Italien så speciellt och fantastiskt: monumenten, maten, naturen, städerna? Han kom fram till det enkla svaret att det är människorna, italienarna själva, som gör landet till vad det är. I min blygsamhet vill jag hålla med trots att jag ibland har skämtat om att ” vore det inte för alla dessa italienare så vore Italien helt fantastiskt”. Detta då med hänvisning till att de är ju så många på denna lilla yta. Inte blir det bättre av alla oss utlänningar som inte kan hålla oss härifrån.

Med 40 års erfarenhet i ryggen tycker jag mig kunna tala utifrån erfarenhet. 20 av dessa år har Giuliana och jag ägnat åt guidning och tolkning åt hundratals eller snarare tusental resenärer. Det finns ingen skola bättre än denna för att lära känna ett lands kultur och traditioner.

När man ger sig ut på måfå i Italiens vidunderliga landskap fylls landskapsbilden av små och medelstora orter, eller ”borghi” som man kallar dem här. Högt som lågt, vilket inte är så konstigt i detta kuperade land. Och varje plats har en distinkt själ, en tydlig identitet. Ytligt sett är de ganska lika men granskar man dem närmare upptäcker man att de trots allt skiljer sig från varandra. Det är här människorna kommer in i bilden.

Varje ”borgo” har en mer eller mindre aktiv ”pro-loco”, vilket kan jämföras med en hembyggdsförening som, avskilt från kommunen, ansvarar för att bevara byns traditioner och festligheter. Dessa lokala föreningar brukar bestå av en kärntrupp av traktens invånare i olika åldrar och deras kulturella inriktningar beror på de ”talanger”som finns tillgängliga. Många har hantverksmässiga intressen och dekorerar orten ambitiöst inför sommargästernas ankomst. Samarbetet mellan kvinnor och män syns speciellt i fördelningen av arbetet där männen tar på sig de tyngre sysslorna medan kvinnorna oftast står för de kreativa initiativen.

Vi har sett exempel på ” borgar” med medeltida skådespel i historiska dräkter där en grupp kvinnor gemensamt sytt kostymerna för ett stort antal deltagare. Och det kommer till nya dräkter varje år, sydda under vinterhalvåret. Dessa passionerade invånare älskar sin bygd och det finns inga gränser för den energi de dedikerar åt sina sociala uppgifter.

Samtliga orter har sin begynnelse någon gång under medeltiden och ofta finns slott bevarade som minne från historiska ägarfamiljer från vilket slotten fått sina namn. Oftast arrangeras sommarens festligheter i direkt anknytning till ortens slott.

Det finns ett nyfött intresse hos yngre generationer att lämna det stressade livet i storstäderna och söka sig tillbaka till naturen. Många väljer att flytta efter att ha utbildat sig inom jordbruket, andra har upptäckt att de, med internets hjälp, kan arbeta på distans. Något som har blivit verklighet för många kreativa människor nu under pandemins tid.

Under åren som gått har många mindre, isolerade orter eller delar av byar övergivits för sökandet efter storstädernas erbjudande av rikt urval eller helt enkelt behov av arbete. Dessa orter börjar nu så smått att befolkas igen av yngre människor som söker en enklare och miljövänligare livskvalitet. Nu när nätverket byggs ut och gör internet tillgängligt över hela Italien öppnas nya möjligheter som tillåter kombinationen av arbete och livskvalitet.

Bostäder skänks bort av kommuner till folk som önskar flytta dit på villkor att de ansvarar för att rusta upp bostaden. Andra kommuner erbjuder att betala 50-60 % av hyrorna under en bestämd tid för att locka till sig nya invånare.

Utvecklingen går fort om man tänker sig att en förhållandevis stor del av Italiens befolkning fortfarande var analfabeter så sent som för 60-70 år sedan. Då var det bristfälliga vägnätet en av orsakerna vilket isolerade folk från varandra och gjorde kommunikationen bristfällig. Fram till nyligen var tillgången till internet garanterat bara i de större städerna. Detta tillhör nu det förflutna.

Under senare år har en årlig nationell tävling om vilken är Italiens vackraste ”borgo” blivit mycket populär: ”I borghi piu belli d’italia”. Detta stimulerar invånarna ytterligare som ser en möjlighet att locka till sig turister genom att placera sig bland de tio bästa av Italiens vackraste ”borgo”. Och mycket riktigt lockar det Italienarna att upptäcka vad de har inom landets gränser som inget annat land har. Det har blivit något av ett riktmärke även för oss som gladeligen reser runt och skaffar oss nya härliga bekantskaper. Ett tips till reslystna svenskar är alltså att söka efter ”I borghi piu belli d’italia”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *