Italy – Människan och naturen

“Every day, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it. I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others; to achieve enlightenment for the benefit of all beings. I am going to have kind thoughts towards others, I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can.” ― Dalai Lama

Akryl: R. Ekström

Vilken ynnest att få vakna varje morgon och finna att världen finns där framför mina ögon och att jag är en inte helt oviktig del av den. Faktiskt en liten del av hela universum! Inte bara idag eller i morgon, men i ett evigt kontinuum. 

Inte kan väl en sådan tanke vara orealistisk eller självisk? Vem kan förneka ett sådant påstående? Inte djuren, inte växterna, inte haven, inte vindarna, inte luften vi andas!

Jag är en invånare av denna jord och vill fortsätta ge energi åt denna min livsbejakande övertygelse: att en sådan mångfald av skönhet och rikedom som denna sagolika värld erbjuder var och en av dess invånare, rimligtvis inte borde vara hotad av någon. Eller kan ett sådant förräderi vara sannolikt? 

Tusch/akvarell: R. Ekström

Barn känner spontant närheten till naturen och dess invånare men de har ingen makt att förändra den äldre generationens beteende.   

Hur många misstag måste vi vuxna människor förverkliga innan vi lär oss av erfarenheterna? När kan vi greppa vishetens rena varande?

Naturen kräver inget av morgondagen, söker varken makt eller rikedom. Den söker endast  samlevnad och samspel för att låta all dess skönhet överleva för allas bästa.

Akryl: R. Ekström

För att frigöra oss från självbedrägeriet att tro oss vara separerade från resten av världen, måste vi vidga vår medkänsla till att omfamna alla levande varelser och hela naturen i dess fulländade skönhet. 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *