Italy Negativitet – positivitet

Stay away from negative people. They have a problem to every solution” – Albert Einstein

För en tid sedan deltog vi i ett villaföreningsmöte vilket i sig inte borde vara något märkvärdigt. Men detta är Italien och då är allt märkvärdigt. Ordförande hade för säkerhets skull tillkallat två Carabinieri ( poliser) i förebyggande syfte. Detta för att inte det senaste mötet skulle upprepas, då känslorna svärmade över för några medlemmar som i hettan tycktes benägna att gå från verbal till fysisk argumentation.

Under dagens känslosamma möte framfördes olika förslag till förändringar, i sig rationella och logiska lösningar som mottogs positivt av alla, utom två av deltagarna vilka mötte varje förslag med ständigt nya problem. Samma personer som skapade problem vid tidigare möten. 

 

Negativa tankar upplever vi säkert alla från och till. Ett fenomen som även påverkar våra känslor. Att börja morgonen med negativa tankar garanterar att den dagen börjar illa och troligtvis fortsätter likadant under resten av dygnet, i motsats till att börja med positivitet, vilket underlättar uppvaknandet och mötet inför dagens olika aktiviteter. 

Att umgås med negativa personer innebär risken att utsättas för ett kommunikationsflöde av skvaller, sjukdomar och ”katastrofala nyheter” vilket påverkar våra sinnen som giftiga spjutspetsar. De kan inte se ljuset i slutet av den mörka tunneln utan endast mörkret. Varje situation värderas utifrån övertygelsen om att ”det kommer iallafall att gå åt skogen”.

 

Denna negativism är naturligtvis ett resultat av att utvärderingar av aktuella händelser görs på grundval av förflutna, negativa erfarenheter. Det förväntas helt säkert att vad som hände då kommer att upprepas även i nuet. Något som i verkligheten är omöjligt. Varje händelse har sin egen tidsperiod och det förflutna tillhör trots allt det förflutna, medan nu är nutid och den okända framtiden ligger framför oss.Varför ta ut problem i förtid och må dåligt innan något visar sig ha gott fel?

De negativa tankegångarnas mönster är alltid detsamma: det börjar med en kritisk tanke som leder till en annan och för varje ny tanke ökar negativitetens styrka. Till slut är hela sinnet ”förgiftat” och dagen blir till en plåga.

Massmedias utflöde av katastrofala nyheter är en stabil källa till negativt tänkande.

Visst, preventiva aktioner bör naturligtvis göras, vilket alltid är positivt, men om de är väl gjorda borde det medföra tillfredställelse och en säkerhetskänsla istället för oro, stress eller ilska.

Den goda nyheten är att det går att göra sig av med negativa tankar genom att helt enkelt ”dränka dem” med positivitet. Faktum är att det i grunden är minst lika enkelt att tänka positivt som att tänka negativt. Det är bara en fråga om brist på uppmärksamhet och dålig vana att negativismen har fått övertag. 

 

Vad som måste göras är att bemästra tankarna, något som buddisterna undervisar. De säger att vi helt enkelt måste ta för vana att sätta in disciplin i vårt tänkande. Varje tendens till negativism måste sköljas bort med positivismens ”klara vatten”så fort den visar sin sura uppsyn. Om detta görs till daglig vana får man plötsligt luft under vingarna och tillvaron blir så mycket lättare. Att göra slut på slentrianmässigt, okontrollerat tänkande medför att man verkligen tar kontroll över tankeflödet och blir ”herre” över sitt tänkande.

Ni kanske undrar hur villaföreningens möte utvecklades till slut. Denna gång gick det lugnt till. Kanske det trots allt var de två uniformerade polisernas närvaro som avskräckte, eller fanns det kanske en överväldigande majoritet av positivitet i luften?

2019 copyright R.Ekström

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *