Inspiration -Impuls, plötslig idé, ingivelse

Detalj, R,Ekström

I dream my painting and I paint my dream” – V. van Gogh

 

Ibland tar det sig uttryck som myror i kroppen, ibland kliar det bokstavligen i fingrarna. Sömnlöshet och en viss inåtvändhet kan förekomma. Intresset för allt annat som inte har med saken att göra kan tillfälligt avta eller försvinna helt. Det händer att sociala och familjära funktioner minskar i mer eller mindre betydande  omfattning. 

R.Ekström

Vad är det som händer? Är det frågan om en svår sjukdom eller en sorts allergi? Kanske ett stort problem?

Nej! Det är helt enkelt frågan om inspiration! När inspirationen infinner sig, eller snarare invaderar och tar kontrollen, då kan ovannämnda fenomen förekomma. 

 

Inspiration kommer av latinet ”inspiro”, att väcka liv i eller inblåsa, vilket är just vad som händer. Något inombords vaknar helt oväntat till liv, pumpas upp, växer snabbt som en stormvind och börjar bit för bit ta kontroll över ett, till början, överrumplat, halvsovande sinne, som i långa perioder har hoppats och väntat på att det ska inträffa men ändå blir lika förvånad varje gång det händer. Och när det väl sker är det på något mystiskt sätt annorlunda än tidigare tillfällen. 

Camilla di Rocco

Jag har med tiden blivit fullständigt övertygad om att inspirationen är ett levande väsen, ett eget varande som blåser liv i den kropp den befinner sig i och styr sinnet ut på, ibland, glashala vägar. 

Detta emotionellt starka väsen har ingen respekt för sömn eller hunger, oviktiga fenomen som ändå bara har med kroppen att göra. Den kräver absolut lydnad, hänförelse och deltagande. Entusiasm är den lägsta mentala nivå detta väsen accepterar. 

R.Ekström

Att inspirationen tar kontrollen och styr det kreativa görandet brukar garantera kvalitet. Inspiration inkorporerar sitt väsen med jaget och är energikällan som sätter det kreativa sinnet i aktion, driver det framåt, tvingar det till handling. Som resultat kommer något levande ut ur görandet. Inspirationen väcker till liv slumrande energier som annars skulle gått förlorade. Varje uppvaknande skapar nya möjligheter till något bra, positivt, utvecklande, framsteg.

 

När inspirationen infinner sig kan det räcka med att ställa sig framför den neutrala, okänsligt vita målarduken med färgerna utspridda på paletten och med pensel i handen. Skisser, planer och tankar är plötsligt överflödiga. Handen styrs av inspirationen själv, bestämt och kraftfullt, allt hamnar på sin plats som att hela skapelsen är förutbestämd. Det är bara att hänga med på färden. Om man börjar tvivla eller tveka sätter man påkar i kugghjulet. Då får inspirationen snart nog, tröttnar och ger sig av. Där står man då med något som varken blev det ena eller det andra.

 

R.Ekström

 Inspirationen kan infinna sig när man minst anar det: när man hugger ved, lyssnar på musik, går en promenad, läser en bok eller lagar en god middag. Ibland t o m under sömnen. Då gäller det att snabbt fånga upp den så den inte går förlorad för man vet inte när den återkommer. Detta gör den konstnärliga tillvaron något obestämd och svårkontrollerad vilket framförallt kan uppfattas negativt av levnadspartner eller familjemedlemmar. 

Antingen har man inspiration eller inte. Men jag är övertygad om att om man ger den kärlek och uppmärksamhet när den väl visar sig så känner den sig välkommen och betydelsefull och återkommer gärna med jämnare mellanrum. Ibland kan den tillslut vara närvarande, fullt aktiv, under dagar i sträck. Då är man naturligtvis lyckligt lottad. 

 

R.Ekström

Men då även konstnärer försöker leva sociala liv i våra normala samhällsstrukturer blir det ibland av nöd att kontrollera detta energiflöde och manövrera in den i ett praktiskt system. Men ve den konstnär som gör detta till en dålig vana. Då får rutin och slentrian intaga inspirationens plats och resultatet blir därefter: okänsligt och oseriöst.

2019 Copyright Roland Ekström

Comments

 1. Ilse-Marie Hattenhauer Hattenhauer

  Hej Roland, du får väl skriva om lyckan när jag får på duken det jag drömmer om – och om den grymma ångesten på vägen dit…..någon gång. Men så känner kanske inte du. Men jag gör det väldigt ofta. Jag är full av inspiration och full av tillförsikt, och sedan kan det bara värka fram. Därav ångesten och lyckan när värken övergår i flyt.

  1. Post
   Author
   Roland

   Hej Ilse-Marie! Jag tror vi går igenom samma process men att det kan ta sig olika uttryck. Personligen anser jag att de gånger jag misslyckas med att uppnå ett önskat resultat har jag trots allt lärt mig något. För mig är detta lika viktigt som det att ha lyckats nå målet. Samma sak i livet, man lär sig av misstagen, inte av framgångarna.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *