Italy-flat Earth – är jorden rund eller platt?

 Foto: wikilmages

”I believe alien life is quite common in the universe, although intelligent life is less so. Some say it has yet to appear on planet Earth” -Stephen Hawking

I dagarna har italienska media uppmärksammat en spektakulär konferens som ska hållas den 12 maj i Palermo. Konferensens tema har behandlats och besvarats av världens vetenskapsmän under århundraden, men har tydligen inte övertygat  alla jordens invånare. Frågan som ska diskuteras: är vår moder jord rund eller platt?   

Foto: Wgbieber, ”Galileo”

”Vi ska demonstrera att även Galileo hade fel”, påstår arrangörerna, The Flat Earth Society, med sina 600 medlemmar. ”Det är dags att sanningen kommer i  dagen”!

Efter att ha läst intervjuer, vilka gjorts med övertygade supportrar till jordens platthet, har jag samlat några intryck av deras svar och tänkt mig en lätt diskussion mellan två personer, en för och en emot. Lämplig plats för detta samtal har jag tänkt mig i en typisk, italiensk bar, var annars, där italienarna dagligen möts och diskuterar, gärna med en öl på bordet.

Man kan tycka att vetenskapen har besvarat alla frågor i ämnet upp till dags datum, men det är just det som är kärnpunkten i åsiktskonflikten: Hur ska man kunna tro på något man själv inte upplevt och därmed inte kan bekräfta att det är sant?

 

Ink- watercolor, ”intelligent man”: R. Ekstrom

Mannen som tror på vetenskapen föreslår ett fakta:

”Vetenskapen har ju faktiskt bekräftat att jorden har en sfärisk form”. 

”Vilket innebär, menar du, att vi blint måste förlita oss på vad dessa ”lärda människor” kommit fram till, utan att vi själva kan verifiera riktigheten”?

”Forskarna har ju till uppgift att forska för att finna svar på det okända. Det ligger på deras ansvar att redovisa deras upptäckter för allmänheten”.

”Detta är den svaga punkten i frågan: forskarna kan endast utföra deras forskningar med hjälp av bidrag från statliga eller privata sponsorer. Det innebär att de kan ha krav på sig att manipulera forskningsresultat för sponsorernas syften”!

 

Foto: wikilmages

”Men astronauterna då, de har samtliga bekräftat att jorden är rund”.

Tvivlaren ler ironiskt, släcker en torr strupe med en klunk av ölen, ser sig omkring i barens halvdunkla atmosfär, innan han svarar övertygande: 

”Astronauter är bara människor, anställda av regimer, vilka vill indoktrinera mänskligheten med deras manipulerande verklighet. Kalla dem gärna för skådespelare. De bilder de har presenterat som bevis är ju bara foton och video, lätta att fejka”! 

Förespråkaren för jordens rundhet rätar på ryggen, sträcker sig efter ölglaset medan han funderar på situationen: två helt avvikande åsikter i fullständig kontrast mot varandra, om en, vad kan tyckas, solklar sak, år 2019. Åsikten att ha rätt är lika stark hos de båda männen.

Foto: Neapel, från vulkanen Vesuvius topp. R. Ekström

” Och hur förklarar du horisonten”?

” Horisonten är en liggande linje. Går du upp på ett högt berg ser du fortfarande samma horisontlinje. Den skulle sänkas om jorden var rund, men det gör den inte”.

Men titta på en båt, hur den försvinner i horisonten”.

”Det beror på att perspektivet lurar ögonen. Det räcker med en kikare för att finna båten där igen”. 

Den förre lyfter sitt glas och begrundar ölets gula färg och glasets diameter. Hans övertygelse att jorden är rund är orubbad men han inser att hans vän är lika övertygad om motsatsen. 

Foto: wikilmages

”Astronauternas besök på månen då”?

Denna gång skrattar tvivlaren hjärtligt och slår ena näven lätt i bordet för att understryka något alla idag borde veta:

” Den största bluff mänskligheten någonsin har fått tugga i sig. Månlandningen är inspelad av amerikanarna i Nevadaöknen, vilket de tvingades göra för att inte förlora kapplöpningen om rymden mot ryssarna. Rena science fiction”!

Då detta argumenterande kan fortsätta i all oändlighet, kommer jag fram till en slutledning: enligt supportrarna till en platt jord är majoriteten av jordens befolkning lurade till att tro på vetenskapens hopkok av fakta.

 

 Foto: wikilmages

Jag håller med om att förespråkaren för jordens rundhet i min berättelse är väl tam med sina argument, men han såg det meningslösa i att påtvinga sin sanning på tvivlaren. Han är ju inte direkt ensam med sin åsikt om jordens rundhet. Och massmedias förvånansvärt stora intresse för denna konferens kanske beror just på det osannolika, att detta sker i vår moderna tidsålder.Sittplatserna till konferensen är slutsålda vilket visar på att ett visst intresse finns.

Nu får vi se om det framkommer bevis för att Galileo, och alla forskare efter honom, i alla tider, medvetet eller omedvetet, har haft fel. Då får vi säkert också klarhet i varför vi har blivit lurade.

”No one undertakes research in physics with the intention of winning a prize. It is the joy of discovering something no one knew before” -Stephen Hawking

2019 Copyright R. Ekström

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *