Italy – Karma – ärlighet varar längst

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters”    – Albert Einstein

Hur många gånger har vi inte hört uttrycket: ”Ärlighet varar längst”! Många tar säkert detta talesätt på allvar medan andra kanske fnyser med ett cyniskt leende.

 

Någon gång händer det att just ärligheten får utrymme i tidningsrubrikerna. Denna gång uppmärksammades en solskenshistoria av flera italienska tidningar.

 

En man hittade en plånbok med 900 euro i kontanter. 

Händelsen, som inträffade i en liten norditaliensk stad och vilken även Rai TV snappade upp, fick nationell uppmärksamhet av några specifika skäl, vilka gjorde det värt att nå allmänheten med nyheten, speciellt i dagens Italien med hög arbetslöshet och svåra immigrationsproblem.

Mannen i fråga, 59 årige Omar från Marocko, bosatt i Italien i 30 år, fann plånboken under en promenad utmed ån i sin hemstad Cartigliano, en liten ort i regionen Veneto med 3.800 invånare. 

Vad gjorde Omar? Istället för att stoppa pengarna i egen ficka bestämde han sig för att överlämna plånboken till stadens borgmästare. I plånboken fanns, förutom kontanterna, även kreditkort och identitetshandlingar. Därigenom kunde borgmästaren snabbt finna ägaren till plånboken. 

Här skulle berättelsen kunnat sluta men denna gång kan vi bevittna hur ”ödet” sammanförde två helt skilda livsstigar, vilka troligtvis annars aldrig skulle mötas, som ledde till ett fantastiskt Happy End vilket förändrade livet för Omar och hans familj samt förmedlade ett behjärtansvärt budskap till tusentals läsare och tv-tittare.

Omar, gift och far till 3 minderåriga barn, är arbetslös sedan 6 år, efter att företaget han var anställd i köpts upp av ett internationellt företag, vilka därefter stängde fabriken och avskedade personalen. 

Bassano del Grappa

Plånbokens ägare visade sig vara en arbetsledare i ett  företag med 120 anställda i  grannstaden Bassano del Grappa. När han återfick plånboken av borgmästaren fick han också vetskap om Omars prekära situation. Han bjöd omedelbart in honom för en anställningsintervju, vilket ledde till att Omar blev erbjuden fast anställning med omedelbar verkan. 

 

Borgmästaren i Cartigliano lade ut ett foto på Facebook och skrev att vad som hänt i hans kommun är en fantastisk historia med ett sagolikt slut. Han tillade en förhoppning att, genom att göra händelsen känd för allmänheten, skulle det kunna få oss alla att reflektera över betydelsen av ett ärligt agerande och att vara en god förebild för sina medmänniskor.

Denna händelse är ett exempel på vad som kallas Karma, vilket kan förklaras med lagen om ”orsak och verkan”: ”Det man sår får man skörda”. 

Genom att agera med ärligt syfte, utan tanke på egen, personlig vinning, fick Omar skörda en belöning vilken var helt i överensstämmande med hans och hela familjens behov. Han fick tillbaka hedern och möjligheten att kunna försörja sin familj;

Företagsledaren fick förmånen att belöna Omars ärlighet med ett  arbete efter hans påtvingade, sexåriga arbetslöshet; 

Borgmästaren i sin tur fick förmånen att agera som en välvillig medmänniska och en god politiker;

Tusentals människor fick en påminnelse om att det finns ärliga människor, oavsett nationalitet och att goda, medmänskliga handlingar i slutändan resulterar i goda effekter: Ett lyckligt slut för alla!

 Honesty is the first chapter in the book of wisdom” -Thomas Jefferson

Copyright 2019: akvarellillustration, detalj: R. Ekström 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *