The Butterfly – Fjärilen

 ”Man of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up” – Thomas Edison

Jag fann denna berättelse av Eustace Owen (1903-1963)  i en italiensk bok av zenbuddisten Osho som jag vill dela med mig av. Då jag inte hittat den på svenska har jag gjort en spontan, fri översättning. I original heter den The Butterfly:

 

Pixel

Fjärilen

En fjäril vilar sig på en blomma,

lycklig och lätt som en flinga,

och där möter han en larv

vilken snyftar som om hans hjärta ska brista.

Det gjorde den lycklige fjärilen ledsen

 att se larven gråta så.

 

”Vad har hänt” frågar han larven,

” kan jag hjälpa dig på något sätt”?

” Jag har förlorat min bror” snyftade larven,

”han var sjuk i flera dagar.

Nu har jag upptäckt, sorgligt nog, 

att han bara är ett dött och tomt skal”. 

Susannp4

”Olycklige larv, sluta gråta:

din sjuke bror är inte död!

Hans kropp har blivit starkare

och han krälar inte längre som en larv,

 utan istället flyger han!

Han dansar sig igenom de soliga timmarna

och dricker blommornas söta nektar”.

 

”Försvinn, försvinn du bedrägliga lögnare!

Återvänd till vinden till vilken du tillhör.

Jag kommer inte att sörja ditt försvinnande,

så ge dig av med din falska tunga.

Inbillar du dig att jag är en dum snigel, 

som tror på sådana sagor?”

 

”Jag kan bevisa mina ord, du tvivlare, 

lyssna noga och titta på mig:

Jag är ingen annan än din bror,

levande, välmående, fri och obunden!

Snart kommer du att flyga med mig i himlen

tillsammans med alla andra levnadsglada fjärilar.”

 

”Ah!” snyftade den dystre larvern,

”Det är tydligt att jag ser synvillor:

du är bara en vålnad som smuttar på nektar,

flaxande dina dekorativa vingar,

far runt och snackar strunt.

Jag lyssnar inte på ett enda ord till!”

Fjärilen gav upp kampen.

”Jag har inget mer att tillägga” sade han.

Han sträcker ut sina vackra vingar,

seglar uppåt i skyn för att sedan flyga iväg.

Och medan han svävar vidare på den oändliga himlen

sitter larven gråtande kvar.

 

 

Det som fascinerar mig är hur väl denna enkla, något naiva berättelse förmedlar ett budskap som är mycket vardaglig för så många människor. 

Hur många har inte drömt om ett annorlunda liv än det aktuella. Att göra något annat, prova på en annan livsmiljö eller ett annat yrke, men inte vågat.

Följande svenska talesätt har blivit en regel för många: ”man vet vad man har men man vet inte vad man får!” Många nöjer sig med vad de har, av rädsla för det okända.

Att förändra något i livet kräver en tydlig och klar vision av vad man vill uppnå. Då en vision är ett mentalt tillstånd som ännu inte existerar utan endast är en abstrakt uppfinning i vårt sinne, behövs en stark övertygelse för att kunna förverkliga visionen. Många försöker men ger upp innan de uppnår önskat resultat. Kanske de skulle uppnått målet om de inte givit upp så tidigt. 

 

Truthseeker08

Osho hänvisar till Owens dikt för att ge exempel på människans oförmåga att frigöra sig från de yttre konkreta, materiella banden och upptäcka sina inre krafter, att ”frigöra vingarna och börja flyga”. Men för att kunna flyga krävs övertygelse. 

 

Geralt

Alla världens kvinnor och män med framgång har startat med en vision, utvecklat en stark övertygelse att det de önskar uppnå är möjligt och att de är kapabla att förverkliga det. Sedan arbetar de oförtrutet i riktning för ett förverkligande av målet, oavsett vilka hinder de möter på dess väg. Och när de väl når målet upptäcker de att den verkliga lyckan låg i själva upplevelsen av förverkligandet, i passionen för arbetet under resans gång. I det ligger nämligen den sanna tillfredsställelsen och lyckan.

”When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us” –  Alexander Graham Bell

Books of Osho: https://oshorajneesh.com/osho-books-free-download/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *