A New Year 2019 – God fortsättning!

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence” –Helen Keller

Nu har 2019 gjort sin försynta entré medan 2018 snart är ett minne blott. 

Jag vet, ett gånget år kan ibland anklagas för att inte ha uppfyllt de önskningar man har hoppats på och därigenom avbördar man sig sitt ansvar för vad man misslyckats med.

Andra, i sin tur, förklarar förnöjt tacksamhet över det stora eller lilla som hänt dem under året. 

De flesta hoppas antagligen att det som inte hände förra året kommer att ske i år. Hoppet har en magisk kraft.

 

När jag blickar ut över grannens grönsaksland i januaridiset, tidig morgon när solen fyller bladen med energi, ser jag liv i de stillsamma, blågröna växterna. Ett liv med en stark önskan att överleva oavsett vad väder och vind har att erbjuda. Nattens kyla belägrar jordytan medan morgonsolen envetet jagar frosten på flykten, solidarisk med naturens kämpande livsformer. Växterna samlar sig till ett gemensamt försvar och alstrar solens erbjudna livskrafter till kommande natts kyla. 

Överlevandets tålamod härskar förnuftigt i naturen.

 

Vi människor, i våra livsansträngningar, möter ibland nattens mörker med olust. Mörkret får därigenom samma betydelse som det opålitliga, hotfulla och oförutsedda, något vi inte kan kontrollera. Våra sinnen berörs då av överväldigande känslor vilka egentligen inte har ett dugg att göra med det rådande mörkret. Snarare ett inre mörker, från det förflutna. 

2019 inleder sitt årslånga varande i januari månad, en mörk och kall tidsperiod. Visserligen utvecklas dagarnas ljusa stunder så sakteliga, något vi otåliga människor kanske inte märker mycket av om vi inte är positivt lagda och tar tillvara på även de små livstecknen.  

Detalj: R.Ekström

2018, vilket nyligen har förpassat sig till det förflutna, har lämnat både goda och dåliga fingeravtryck i våra sinnen. Dagstidningar, tv-nyheter och ”skvallerpost” har återigen sått ”mörker och frost” som belägrat våra sinnen med kyla, negativitet och frustration. De har förmedlat synpunkter och opinioner som vi aptitligt slukat som fakta, alltför ofta utan kritisk granskning.

 

Detalj: R. Ekström

 Däremot de goda nyheterna, ”guldkornen”, i tillvaron får så små utrymmen att vi själva måste söka efter dem och förhoppningsvis finner vi dem i familjelivet, vänkretsen, arbetslivet. 

Detta kan ge en sned balans i tillvarons ”grottekvarn”, framförallt då negativitet i sig innehåller starka ämnen som retfullt pockar på vår uppmärksamhet, med ängslan och stress som resultat.

 

R.Ekström

Ett gott nyårslöfte år 2019 skulle kunna vara ett fast beslut att minska inflödet av negativitet: ransonera nyhetsflödet, kritiskt granska rapporternas kvalitet och riktighet. En okontrollerad koncentration av ”verklighetens vansinne” fungerar som en tumör i våra sinnen. Beklagligt då det bara är En sida av verklighetens mångfald. 

 

Detalj: R. Ekström

Ett annat gott nyårslöfte år 2019 kan vara att ta för vana att förmedla ”guldkornen”, de goda nyheterna, vidare till vår omgivning och därigenom ge dem den plats i tillvaron de förtjänar.

God fortsättning på det nya året!

Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay” – Simone de Beauvoir

Copyright 2019: lackfärg, akvarell, tusch, R. Ekström

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *