Italian weather – Italien under vatten

”For most of history, man has had to fight nature to survive; in this century he is beginning to realize that, in order to survive, he must protect it”.  – Jacques-Yves Cousteau

Hösten har anlänt som den bör, även till Italien och med den kommer regn. På vissa håll i extremt stora mängder. Det blir allt vanligare att läsa om översvämningar av floder, gator och viadukter som försvinner under vattenmassorna och bostäder som fylls med meterhöga vattennivåer. Tyvärr får vi också läsa om människor som faller offer för de okontrollerbara vädergudarna.

Jag läste nyligen en intressant intervju med den italienske geologen Mario Tozzi i tidningen Huffpost, som beskrev problemet mycket klart och tydligt. ” När det faller sådana enorma mängder nederbörd ska vi inte studera himlen och molnen, vi ska istället studera vad som händer på marken”.

Dessa extremt koncentrerade skyfall, som på många håll skapar enorma problem, har sedan 1996 blivit allt vanligare. Innan dess fördelades regnet över större områden.

Men enligt Tozzi är det som kommer från ovan inte det verkliga problemet. Det är marken, vilken inte klarar av att, som tidigare, absorberar vattenmängderna. Och detta beror till stor del på människan. Eller snarare det som människan bygger: med hjälp av asfalt och cement har människan skapat problem där det tidigare inte existerade sådana. För mycket asfalt och cement förhindrar vattnet att infiltreras i djupet av marken och blir därför kvar på ytan.

 Stor del av Italien är idag tyvärr cementerat och asfalterat. Och floderna kan inte föra bort allt överflöd av vatten. Man har helt enkelt byggt för mycket och lämnat för lite bar mark för att suga upp vattnet. Återigen är det alltså människan som orsakar problemet, inte naturen.

Ett annat dilemma är att människor har byggt konstruktioner för nära hav och vattendrag och lever nu i stor risk, för förr eller senare växer dessa floder under regnperioderna och söker nya utrymmen för sina vattenmassor. 

Tozzi menar att idag måste människan lära sig att agera preventivt i delikata områden under svåra vädersituationer:  inte lämna bilarna parkerade på gator nära floder som riskerar att översvämmas av vatten, inte söka sig ner med bilarna i överfyllda viadukter, inte bebo källarplan, eller t o m gatuplan, om huset befinner sig nära en flod som riskerar att svämma över.

Människor, boende i riskzoner måste helt enkelt flytta till säkrare områden.   

Myndigheter och civilförsvaret måste informera i god tid när svåra väderförhållanden är på gång och upplysa allmänheten om vilka områden är i riskzonen. Befolkningen måste lära sig att ta sådan information på allvar och agera därefter.

Än en gång måste människan lära sig att anpassa sig till naturen för sitt överlevande.

”Nature is not our enemy, to be raped and conquered. Nature is ourselves, to be cherished and explored” -Terence McKenna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *